"Həqiqətən, bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır."
(Nəhl , “Bal arısı” surəsi, 11)

Vatikan Konsulunun qərarı:
"Təslis (Üç məbud, üç üqnum inancı) ağıl və məntiqə sığmayan sirrdir,
düşünməyinizə ehtiyac yoxdur"

"“Üç məbuda tək Tanrı demək” yalanı

Haqq dində ziddiyyət yoxdur, əgər varsa, bunun səbəbi batil etiqaddan irəli gəlir

Üç üqnum Allah`ı təqdir etməyə mane törədən
çox böyük əngəldir